fbpx

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że mimo nazwy „projekt gotowy”, zakupywana w Internecie dokumentacja budowlana wcale nie jest gotowym produktem, który można złożyć do urzędu.

Projekt gotowy, każdorazowo wymaga dostosowania go do miejscowych warunków gruntowych oraz zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Owo dostosowanie to tak zwana „adaptacja”. Następuje ona nie tylko w zakresie branży architektonicznej, ale również w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej oraz konstrukcyjnej i wymaga, aby projektanci wykonujący adaptacje posiadali niezbędne uprawnienia budowlane.

Wspomniane warunki gruntowe zostają określone na podstawie badań geotechnicznych, wykonywanych przez uprawnionego geologa, a ich wyniki często bywają niekorzystne, skutkując koniecznością dostosowania sposobu posadowienia budynku. Wiąże się to bardzo często z dodatkowym, zupełnie nowym opracowaniem konstrukcyjnym fundamentów budynku i zmianą jego posadowienia.

Gotowy projekt domu nie pasuje do planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy

Innym bardzo istotnym elementem są zapisy planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy. To one determinują bardzo często możliwość zastosowania wybranego projektu gotowego na danym terenie. Na ich podstawie Architekt określa ilość i rodzaj zmian koniecznych do wprowadzenia w projekcie gotowym, aby spełnił on wszystkie wymagania niezbędne do pozyskania pozwolenia na budowę. Bardzo często okazuje się niestety, że projekt wymaga tak licznych zmian konstrukcyjnych i architektonicznych, że ich wprowadzanie do projektu gotowego jest zupełnie nieopłacalne. Często to sam Inwestor chce wprowadzić zmiany(z pozoru błahe), które generują wysokie koszty adaptacji wielobranżowej. W takich przypadkach Nasi Architekci proponują zazwyczaj rozwiązania indywidualne, które opierają się na specyficznych potrzebach Inwestora i przepisach prawa budowlanego i prawa miejscowego.

Projekt indywidualny domu

Plusem tych rozwiązań jest tak zwany “projekt szyty na miarę”. Dobry Architekt potrafi poprowadzić proces projektowy w taki sposób, że kreuje budynek, będący odpowiedzią na wymarzony dom Inwestora. Realizacja tego zadania wymaga od architekta umiejętności słuchania i identyfikowania potrzeb klienta. Na podstawie zebranych informacji tworzona jest przez niego wstępna koncepcja zbieżna z wizją klienta. 

Nierzadko wymaga to pójścia na kompromis pomiędzy, często skrajnie różnymi  potrzebami wszystkich mieszkańców nowego domu.

Model 3D domu

Wstępna wizja układu funkcjonalnego domu, która ma charakter płaskich rzutów, rozwija się w trakcie dalszych prac i przeradza się w bryłę budynku 3D.  Do takiego modelu możemy wejść i pospacerować jak po budynku w stanie surowym.

Projektowanie trójwymiarowe pomaga wielu osobom które nie posiadają  wyobraźni przestrzennej. Dzięki temu mogą wyobrazić sobie faktyczny układ pomieszczeń, który projektujemy, możemy również w łatwy sposób popracować nad wykończeniem elewacji. Zakończony etap koncepcyjny przeradza się finalnie w wizualizację budynku w projektowanym otoczeniu, a stworzona dokumentacja staje się projektem budowlanym.

Ideą Smart Architektury jest projektowanie budynków w taki sposób, by współgrały  z otoczeniem, a ich wnętrza stanowiły spójna całość z bryła budynku. Dlatego też naszym klientom oferujemy rozwiązania kompleksowe, w których mają Państwo możliwość skorzystania z wybranego pakietu łączącego projekt budowlany z projektem wnętrz domu po bardzo preferencyjnych cenach.